Trival Oy perustettiin vuonna 2001 ohjelmistokehityksen yhtiönä ja olemme olleet mukana teknologisen sekä digitaalisen murroksen matkassa koko olemassa olomme ajan. Perustajamme Leena-Maija Pärssisen ideologia, sloganinammekin toimiva Human Solutions eli ihmisläheisiä ratkaisuja, on edelleen vahvasti yhtiön tekemistä ohjaava. Alkutaipaleella kehittämämme ohjelmistopaketit (Sira- ja Profiili -verkkojulkaisualustat, Kiri-työajanseurantajärjestelmä ja Kaski-toiminnanohjausjärjestelmä) toteutettiin tätä ideologiaa noudattaen, mahdollisimman käyttäjäystävällisinä, ja tavoitteemme on jatkaa samaa ajattelutapaa tulevaisuudessakin.

Tarjosimme matkamme alusta alkaen myös räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin mahdollistaen heidän toiminnan tehostamista ja automatisointia edelläkävijänä. Olemme toteuttaneet kymmeniä tuotannonohjaukseen kohdistettuja ratkaisuja ja tänä päivänäkin järjestelmiämme on käytössä asiakkaillamme.

Matkan alkuvaiheessa yhtiömme laajensi toimintansa myös graafisen alan osaamiseen, jotta ohjelmistojen ulkoasut sekä käytettävyys saatiin käyttäjille mieleisiksi. Näin toimintamme tuli nopeammaksi, kun ei visuaalista työtä enää odotettu ulkopuolisilta partnereilta vaan sitä toteutettiin itse. Tämä siirto johti Trivalin hiljalleen mainonnan maailmaan, koska saimme asiakkailtamme positiivisia viestejä, josko tekisimme heillekin visuaalisia palveluita, mainoksia ja muita printtimainonnan tuotoksia. Näin matkamme media-alalle alkoi.

Trival laajeni kolmelle paikkakunnalle, pääpaikkamme Loimaan lisäksi Poriin ja Tampereelle, sekä vahvistimme palveluntarjontaamme laajalla yhteistyö- ja alihankkijaverkostolla. Osaajamme ja uudet, yrityskauppojen kautta mukaan tulleet tekijämme veivät toimintaamme kohti kansainvälisesti tunnettuja verkkoratkaisuja. Näiden työkalujen avulla pystyimme palvelemaan laajempaa asiakaskuntaa ja toteuttamaan monipuolisempia, kustomoituja verkkosivustoja. Lisäksi sähköpostipalvelujen toteuttamiset tulivat osaksi palvelutarjontaamme.

Tänä päivänä Trival Oy on Modify Media Oy, joka on valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin toimiva ja kasvuhakuinen media- ja ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen graafisen suunnittelun, brändin kehittämisen, markkinoinnin ja viestinnän, kasvun ja kehittymisen sekä ohjelmistokehittämisen palveluita ammattitaidolla. Yhtiömme slogan ”Human Solutions” toimii ohjenuoranamme tänäkin päivänä ja sen tarkoitus on laajentunut ohjaamaan myös palveluitamme. Me autamme asiakkaitamme ymmärtämään digitalisaatiota, koulutamme, tuemme asiakkaiden arkea ja ratkaisemme liiketoimintojen haasteita palveluidemme avulla.